کلاس خصوصی علوم - گروه مشاوره تحصیلی و آموزشی ره استاد

  • تدریس خصوصی

  • تدریس خصوصی

    تدریس خصوصی

    گروه مشاوره تحصیلی و آموزشی ره استاد در راستای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان عزیز اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی به صورت اعزام دبیر و معلم

    ...
         
بالا