دانشجویان علوم پزشکی بورسیه هیات علمی می شوند

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت گفت: چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی منتشر شد.
دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر

...