نحوه دریافت تک جلدی کتاب درسی هنرآموزان هنرستانی و دانش آموزان

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه کتاب‌های فنی‌ و حرفه‌ ای امکان خرید تک جلدی ندارند، گفت: معلمان هنرستان‌ ها می‌توانند از مناطق آموزش‌وپرورش بخواهند کتاب‌ها را به مدارس

...