مشاور ابتدایی - گروه مشاوره تحصیلی و آموزشی ره استاد

  • مشاوره ابتدایی و پیش دبستان

    مشاوره ابتدایی و پیش دبستان

    مقطع پیش دبستان و دوره ابتدایی به عنوان شروع دوران تحصیل از اهمیت بالایی برخوردار است و به نوعی سنگ بنای آموزشی دانش آموزان در این مقطع نهاده می شود و این امر

    ...
  • مشاوره تحصیلی

    مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی صحیح در کلیه مقاطع تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و در هر پایه تحصیلی با توجه به نیاز دانش آموزان شیوه برنامه ریزی و نحوه مشاوره تحصیلی متفاوت می باشد....

         
بالا