معافیت مدال آوران المپیادی از شرط معدل در پذیرش دانشجو از مقطع لیسانس به پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران شرایط معافیت دارندگان مدال های المپیادهای علمی از شرط معدل برای ورود به دوره پزشکی از لیسانس این دانشگاه را اعلام کرد.
به گزارش

...