تاریخ برگزاری امتحانات خرداد ماه سال 97 مدارس تغییر نخواهد کرد

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به همزمانی ایام امتحانات دانش آموزان و ماه مبارک رمضان گفت: تغییر زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان

...