تاریخ - گروه مشاوره تحصیلی و آموزشی ره استاد

 • انتخاب رشته پایه نهم به دهم علوم انسانی

  انتخاب رشته پایه نهم به دهم علوم انسانی

  علوم انسانی یکی از چهار رشته مصوب شاخه نظری در دوره متوسطه دوم می باشد. برای انتخاب رشته علوم انسانی در دوره دوم متوسطه، اطلاع دانش آموزان از شرایط انتخاب رشته پایه نهم

  ...
 • تدریس خصوصی تاریخ و جغرافیا

  تدریس خصوصی تاریخ و جغرافیا

  دروس تاریخ و جغرافیا دوره متوسطه برای تمامی رشته ها به ویژه رشته علوم انسانی اهمیت زیادی دارد و تدریس خصوصی جغرافیا و تاریخ برای شرکت در کنکور رشته انسانی و همچنین امتحانات دانش آموزان می تواند

  ...
         
بالا