برگزیدگان المپیاد بین المللی علمی دانشجویی معرفی شدند

برگزیدگان المپیاد بین االمللی علمی دانشجویی در دو رشته ریاضی و شیمی معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان هجدهمین دوره المپیاد بین المللی ریاضی و دهمین دوره المپیاد بین المللی

...