بررسی صلاحیت عمومی ۸ هزار نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سرپرست دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: صلاحیت عمومی حدود ۸ هزار نفر بررسی شده است و بالغ بر ۹۷ درصد افراد پذیرفته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدزاده سرپرست دبیرخانه

...