اطلاعیه آموزش‌ و پرورش شهر تهران درباره زمان بندی مصاحبه آزمون استخدامی

آموزش‌ و پرورش شهر تهران اعلام کرد: زمان مراجعه برای بررسی مدارک، تشکیل پرونده اولیه و اعلام برنامه زمانی مصاحبه تخصصی، پذیرفته‌شدگان در چهارمین آزمون استخدامی بعد از ۱۵ مهر از طریق سایت اداره کل

...