تست آنلاین عادات مطالعه

اشتراک یک روزه تست عادات مطالعه

تست عادات مطالعه ابزاری مناسب به منظور ارزیابی سطح کیفی مطالعاتی دانش آموزان و دانشجویان می باشد.

با خرید این اشتراک به صورت یک روزه می توانید به تست عادات مطالعه دسترسی داشته باشید.

         
بالا