تست آنلاین هوش چندگانه گاردنر

اشتراک دو ساعته تست هوش چندگانه گاردنر

تست هوش گاردنر ابزاری مناسب به منظور سنجش و تحلیل جنبه های مختلف هوش افراد می باشد.

با خرید این اشتراک به مدت دو ساعت می توانید به تست هوش گاردنر دسترسی داشته باشید.

         
بالا