سوالات
موضوعات

درس خواندن طبق برنامه صحیح در دوران کنکور تا چه اندازه دارای اهمیت است و نقش برنامه ریزی تحصیلی در این دوران چیست؟

حجم و تنوع مطالب درسی در مقطع کنکور بسیار بالاست و تنها با برنامه ریزی تحصیلی صحیح و اجرای دقیق آن میتوان فراگیری، تثبیت و جمع بندی مطالب را به درستی انجام داد. برنامه ریزی صحیح میتواند بازدهی زمان مطالعه را تا حد زیادی افزایش دهد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟

مطالب مرتبط

         
بالا