سوالات
موضوعات

آيا با استفاده از معلم خصوصی در مقطع کنکور میتوان عقب ماندگی دروس عمومی را در ماه های پایانی جبران کرد؟

بله ولی تا حد زیادی بستگی به خود فرد و نحوه ی برنامه ریزی درسی برای جبران و همچنین تدریس درس توسط معلم دارد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا