سوالات
موضوعات

آیا با پایه درسی ضعیف می توان در سال های بعدی تحصیل به موفقیت رسید؟

پاسخ ما قطعا مثبت می باشد. تلاش و کوشش فراوان برای جبران سال های گذشته و تمرکز و دقت در سال جاری تحصیلی همراه با داشتن برنامه ریزی قطعا می تواند هر فردی را به موفقیت برساند. خواستن توانستن است.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟

مطالب مرتبط

         
بالا