سوالات
موضوعات

آیا داشتن معلم خصوصی میتواند در روند آموزشی موثر باشد؟

بدون شک بله اما باید توجه داشت همواره در فرآیند آموزش دانش آموز خود نقش کلیدی را ایفا میکند و داشتن معلم میتواند روند آموزش را تسریع کرده و کیفیت آنرا افزایش دهد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا