سلام. من هم به صورت با آزمون و هم به صورت صرفا بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کرده ام. یعنی کد رشته های مربوط به هر کدام را جداگانه وارد کرده ام. آیا مشکلی پیش می آید؟

سلام. چنانچه در 150 انتخاب در لیست انتخاب رشته از رشته های با آزمون و بدون آزمون انتخاب نمایید اشکالی پیش نمی آید و هر انتخاب را قبول شوید فرآیند انتخاب رشته متوقف می شود.

در یکشنبه مرداد 21
مفید بود؟
         
بالا