در دوران آماده سازی برای کنکور سراسری، دروس عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند یا دروس اختصاصی؟

هریک از دروس عمومی و اختصاصی در جایگاه خود حائز اهمیت هستند و در برنامه ریزی تحصیلی باید جدی گرفته شوند.

در جمعه شهریور 24
مفید بود؟
         
بالا