در برنامه ریزی تحصیلی برای کنکور سراسری باید به دروس عمومی اهمیت بیشتری داد یا دروس اختصاصی؟

در تنظیم برنامه ی درسی برای کنکور سراسری باید به چند نکته توجه داشت: نکته اول اینکه باید زیرگروه رشته مورد علاقه برای ادامه تحصیل در مقطع دانشگاه را مشخص نمود تا ضرایب دروسی که برای آن رشته تحصیلی دارای اهمیت بیشتری هستند مشخص شود و حتماً اهميت اين دروس در برنامه ريزی تحصیلی در نظر گرفته شود تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نکته دوم اینکه حتماً برای دروسی که دانش آموز دارای ضعف بیشتری است زمان بیشتری در برنامه اختصاص داده شود و برای تثبیت و تسلط بیشتر روی نقاط قوت نیز زمان مناسب در نظر گرفته شود. نکته سوم در برنامه ریزی تحصیلی توجه به قرار دادن زمان های تکرار مناسب برای دروس به نسبت فرارتر بودن آنها است تا دوره کردن مطالب به نحو صحیح انجام پذیرد.

در چهارشنبه شهریور 22
مفید بود؟
         
بالا