درس خواندن طبق برنامه صحیح در دوران کنکور تا چه اندازه دارای اهمیت است و نقش برنامه ریزی تحصیلی در این دوران چیست؟

حجم و تنوع مطالب درسی در مقطع کنکور بسیار بالاست و تنها با برنامه ریزی تحصیلی صحیح و اجرای دقیق آن میتوان فراگیری، تثبیت و جمع بندی مطالب را به درستی انجام داد. برنامه ریزی صحیح میتواند بازدهی زمان مطالعه را تا حد زیادی افزایش دهد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا