براي آمادگی جهت شركت در كنكور سراسری، چه ميزان مطالعه در روز را پيشنهاد ميكنيد؟

مهمتر از زمان، ميزان تمركز و كيفيت در فرآيند مطالعه است. زمان تنها يكی از پارامترهای مطالعه می باشد و به تنهایی ملاک ارزیابی مناسبی نیست.

در جمعه شهریور 24
مفید بود؟
         
بالا