آیا میتوان در کنکور سراسری از یک یا چند درس صرف نظر کرد؟

نادیده گرفتن یک یا چند درس در کنکور سراسری کار صحیحی نیست و تاثیر بسیار نامطلوبی در مجموع امتیازات و رتبه نهایی در پی خواهد داشت. باید سعی شود تا حد امکان به نحوی برنامه ریزی شود تا حداقل امتیاز در هر درس کسب شود.

در جمعه شهریور 24
مفید بود؟
         
بالا