آیا معلم خصوصی در روند آماده سازی برای کنکور سراسری میتواند موثر باشد؟

قطعا میتواند موثر باشد چراکه در کنکور سراسری با حجم زیادی از مطالب روبرو هستیم و زمان محدودی در اختیار داریم. تدریس خصوصی در یک یا چند درس میتواند روند مطالعاتی را تسریع کرده و نتیجه ی بهتری را در پی داشته باشد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا