آیا در کنکور های آزمایشی شرکت کنم؟

پیشنها می شود که در صورت امکان مالی شرکت کنید. زیرا که دایما در حال مقایسه شرایط خود با دیگران هستید و متوجه ضعف های خود در دروس و مباحث مختلف می گردید. هم چنین آزمون کنکور نیز برای شما ساده سازی می شود و با شرایط آن آشنا میشوید.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا