آیا بهتر است برای آمادگی در کنکور سراسری از تابستان درس خواندن و برنامه ریزی مطالعاتی خود را آغاز کنیم؟

بله. قطعاً باتوجه به حجم زياد مطالب دوره پيش دانشگاهی و همچنین مباحث مربوط به دروس پایه بهتر است از سه ماه تابستان بیشتر برای مرور مباحث پایه استفاده شود تا بتوان مطالب سال های گذشته را به طور کامل برای کنکور سراسری دوره نمود.

در جمعه شهریور 24
مفید بود؟
         
بالا