آيا با استفاده از معلم خصوصی در مقطع کنکور میتوان عقب ماندگی دروس عمومی را در ماه های پایانی جبران کرد؟

بله ولی تا حد زیادی بستگی به خود فرد و نحوه ی برنامه ریزی درسی برای جبران و همچنین تدریس درس توسط معلم دارد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا