آيا با استفاده از معلم خصوصی در مقطع کنکور میتوان عقب ماندگی دروس اختصاصی را در ماه های پایانی جبران کرد؟

جبران ضعف در دروس اختصاصی آن هم در ماه های پایانی مانده به کنکور که زمان جمع بندی دروس است کاری سخت و دور از ذهن است و توصیه میشود برای برطرف کردن ضعف های موجود در دروس اختصاصی هرچه زودتر و در ماه های آغازین مقطع کنکور اقدام شود.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا