چه ساعاتی را برای مطالعه پیشنهاد می کنید؟

تمامی ساعت ها برای مطالعه مفید هستند. این که چه ساعتی درس ها خوانده شوند کاملا یک امر شخصی است و بهتر است هر ساعتی که سرحال هستید و کشش ذهنی و جسمی برای درس خواندن دارید آن را انجام دهید.

در یکشنبه مرداد 15
مفید بود؟
         
بالا