چطور برنامه ریزی کنیم که بتوانیم به طور دقیق آن را اجرا کنیم؟

حتماً با نگاهي واقعگرایانه نسبت به توانایی های خود اقدام به برنامه ريزی تحصیلی نماييد تا موفق به اجرای آن شوید.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا