در کتابخانه مطالعه کنم یا در خانه؟

این امر نیزکاملا شخصی است و بسته به روحیات و شرایط محیطی مورد نیاز هر فرد متفاوت است.

در دوشنبه مرداد 16
مفید بود؟
         
بالا