در چه صورت نیاز است در فرآیند آموزش از معلم خصوصی استفاده کنیم؟

در صورتیکه در درس مورد نظر دچار ضعف پایه ای هستید و یا به هر علت درسی را به صورت مطلوب سر کلاس فرا نگرفته اید میتوانید از تدریس خصوصی یک یا چند درس برای جبران ضعف های خود بهره بگیرید. البته عده ای از دانش آموزان نیز برای فراگیری سطح بیشتری از مطالب و فراتر بودن از سطح کلاس و کتاب درسی اقدام به استفاده از معلم خصوصی در دروس مورد نظر میکنند که چنانچه این امر اصولی و با برنامه ریزی دقیق انجام شود میتواند منجر به افزایش چند برابری راندمان آموزشی و مطالعاتی گردد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا