برای تثبیت بهتر مطالب درسی در ذهن چه کاری باید انجام بدهم؟

بهترین کار برای تثبیت بهتر مطالب این است که درسی که در همان روز تدریس شده است را در همان روز بخوانید. به این صورت حتی جزیی ترین اتفاقات و مطالب نیز در ذهن جای می گیرد و در حافظه مدت زمان بیشتری بدون مرور باقی می ماند.

در یکشنبه مرداد 15
مفید بود؟
         
بالا