آیا میتوانیم زمانیکه در درس یا دروسی از معلم خصوصی استفاده میکنیم از کلاس های مدرسه در آن دروس به میزان کمتر استفاده نماییم و توجه کمتری به کلاس های مدرسه در آن دروس داشته باشیم؟

خیر. کلاس خصوصی در هر درس مکمل و همسو با کلاس آن درس در مدرسه می باشد و باید حتما باتوجه کامل سر کلاس درس در مدرسه حاضر شد چراکه میتواند باعث تکمیل هرچه بهتر مباحث و افزایش راندمان مطالعاتی شود.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا