آیا فقط دانش آموزان ضعیف باید از معلم خصوصی و تدریس خصوصی مباحث استفاده کنند؟

.برای دانش آموزان ضعیف باتوجه به تفاوت زیاد سطح علمی آنها با اکثریت کلاس حتماً نياز است تا برای یکسان شدن با سطح کلاس از معلم خصوصی استفاده شود اما دانش آموزان قوی تر هم می توانند برای بالا بردن سطح علمی خود و آمادگی بیشتر درسی برای سال های بعد از تدریس خصوصی دروس با سطحی بالاتر بهره ببرند.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا