آیا داشتن معلم خصوصی میتواند در روند آموزشی موثر باشد؟

بدون شک بله اما باید توجه داشت همواره در فرآیند آموزش دانش آموز خود نقش کلیدی را ایفا میکند و داشتن معلم میتواند روند آموزش را تسریع کرده و کیفیت آنرا افزایش دهد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا