آیا با داشتن معلم خصوصی رسیدن به هدف مطلوب قطعی است؟

خیر. مهمترین بخش در روند آموزشی خود دانش آموز است که باید با تلاش مستمر و اجرای دقیق برنامه ریزی انجام شده توسط مشاور تحصیلی و بهره گیری از راهنمایی های معلم به هدف خود دست یابد. اما بهره گیری از معلم خصوصی روند آموزشی را تسریع میکند.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا