سوالات مشاوره ای مشترک

بهترین کار برای تثبیت بهتر مطالب این است که درسی که در همان روز تدریس شده است را در همان روز بخوانید. به این صورت حتی جزیی ترین اتفاقات و مطالب نیز در ذهن جای می گیرد و در حافظه مدت زمان بیشتری بدون مرور باقی می ماند.

در یکشنبه مرداد 15

به صورت واضح و صریح باید گفت بله اما کیفیت مطالعه نیز اهمیت دارد.در دروس عمومی تر هرچه زمان بیشتری مطالعه کنید مطالب را بیشتر در ذهن می سپارید.اما .در دروس اختصاصی کیفیت نیز دارای اهمیت است

در یکشنبه مرداد 15

تمامی ساعت ها برای مطالعه مفید هستند. این که چه ساعتی درس ها خوانده شوند کاملا یک امر شخصی است و بهتر است هر ساعتی که سرحال هستید و کشش ذهنی و جسمی برای درس خواندن دارید آن را انجام دهید.

در یکشنبه مرداد 15

پاسخ ما قطعا مثبت می باشد. تلاش و کوشش فراوان برای جبران سال های گذشته و تمرکز و دقت در سال جاری تحصیلی همراه با داشتن برنامه ریزی قطعا می تواند هر فردی را به موفقیت برساند. خواستن توانستن است.

در دوشنبه مرداد 16

پیشنهاد ما بر این است که در جای مشخص شده ای که می تواند در منزل یا کتابخانه باشد درس بخوانید. ثبات در محل درس خواندن باعث می گردد که آرامش روحی داشته باشید و به آن مکان عادت کنید.

در دوشنبه مرداد 16

این امر نیزکاملا شخصی است و بسته به روحیات و شرایط محیطی مورد نیاز هر فرد متفاوت است.

در دوشنبه مرداد 16

به جرات می توان گفت پشتکار. هرچه بیشتر مطالعه صحیح کنید بهتر است. میزان موفقیت شما مستقیما با میزن تلاش و کوشش شما رابطه دارد و استعداد در نقش تسریع کننده موفقیت است در حالی که تلاش زیربنای اصلی آن است.

در دوشنبه مرداد 16

پیشنهاد ما بر این است که کلاس های فوق برنامه حذف نشوند. به شرطی که پس از اتمام کلاس ها تامدت زیاد بحثی پیرامون آن ها نباشد. ترجیحا برای هر کلاس فوق برنامه بیشتر از دوبار در هفته وقت گذاشته نشود.

در دوشنبه مرداد 16

قطعاً خير. چرا كه برنامه ریزی تحصيلی برای هر شخص بر اساس توانايی ها، ویژگی های فردی و نقاط ضعف و قوّت فرد تنظیم میشود و اساساً برنامه ريزی امری فردی است.

در سه شنبه شهریور 21

الزاماً خير. چرا که آن برنامه متناسب با آن فرد بوده و برنامه ی مطلوب از جهات پارامترهای متعددی میتواند برای سایر افراد متفاوت باشد.

در سه شنبه شهریور 21

سنجيدن ويژگی های فردی پيش از برنامه ریزی و نوشتن آن بر اساس توانايی های فرد همراه با نگرشی واقعگرایانه باعث میشود تا برنامه هرچه بیشتر در عمل قابلیت اجرا داشته باشد.

در سه شنبه شهریور 21

حتماً با نگاهي واقعگرایانه نسبت به توانایی های خود اقدام به برنامه ريزی تحصیلی نماييد تا موفق به اجرای آن شوید.

در سه شنبه شهریور 21

بدون شک بله اما باید توجه داشت همواره در فرآیند آموزش دانش آموز خود نقش کلیدی را ایفا میکند و داشتن معلم میتواند روند آموزش را تسریع کرده و کیفیت آنرا افزایش دهد.

در سه شنبه شهریور 21

در صورتیکه در درس مورد نظر دچار ضعف پایه ای هستید و یا به هر علت درسی را به صورت مطلوب سر کلاس فرا نگرفته اید میتوانید از تدریس خصوصی یک یا چند درس برای جبران ضعف های خود بهره بگیرید. البته عده ای از دانش آموزان نیز برای فراگیری سطح بیشتری از مطالب و فراتر بودن از سطح کلاس و کتاب درسی اقدام به استفاده از معلم خصوصی در دروس مورد نظر میکنند که چنانچه این امر اصولی و با برنامه ریزی دقیق انجام شود میتواند منجر به افزایش چند برابری راندمان آموزشی و مطالعاتی گردد.

در سه شنبه شهریور 21

خیر. کلاس خصوصی در هر درس مکمل و همسو با کلاس آن درس در مدرسه می باشد و باید حتما باتوجه کامل سر کلاس درس در مدرسه حاضر شد چراکه میتواند باعث تکمیل هرچه بهتر مباحث و افزایش راندمان مطالعاتی شود.

در سه شنبه شهریور 21

خیر. روند آموزش و تدریس مفاهیم آموزشی روندی طولانی است که با چند جلسه تدریس خصوصی در شب امتحان این هدف میسر نخواهد شد.

در سه شنبه شهریور 21

خیر. مهمترین بخش در روند آموزشی خود دانش آموز است که باید با تلاش مستمر و اجرای دقیق برنامه ریزی انجام شده توسط مشاور تحصیلی و بهره گیری از راهنمایی های معلم به هدف خود دست یابد. اما بهره گیری از معلم خصوصی روند آموزشی را تسریع میکند.

در سه شنبه شهریور 21

قطعاً نمی تواند کافی باشد و استفاده از عوامل دیگری همچون مشاوره تحصیلی مناسب و البته متناسب با هر شخص و برنامه ریزی تحصیلی صحیح و اجرای دقیق آن توسط دانش آموز میتواند منجر به موفقیت تحصیلی شود.

در سه شنبه شهریور 21

کلاس نیمه خصوصی (حداکثر ۶نفره) میتواند از جهاتی و در صورتیکه دانش آموزان در سطح علمی نزدیکی نسبت به هم قرار داشته باشند مفید باشد چرا که علاوه بر امکان توجه کامل معلم به همه ی دانش آموزان و تدریس کامل مفاهیم درسی با کیفیت مطلوب به آنها این امکان فراهم میشود تا فضایی رقابتی و البته مفید در جهت بهبود راندمان آموزشی ایجاد شود.

در سه شنبه شهریور 21

اين موضوع بستگی به سطح علمی هر دانش آموز دارد. چنانچه دانش آموز از سطح علمی خوبی برخوردار باشد میتواند با تعداد جلسات کمتر و به صورت رفع اشکال از تدریس خصوصی دروس استفاده نماید. اما برای دانش آموزانی که پایه درسی ضعیف تری دارند تعداد جلسات بیشتری توصیه میشود.

در سه شنبه شهریور 21

پیش مطالعه دروس و داشتن آمادگی ذهنی پیش از شروع هر نوع کلاس اعم از خصوصی، نیمه خصوصی یا کلاس مدرسه مهمترین عامل در راستای بهره برداری حداکثری از کلاس است.

در سه شنبه شهریور 21

.برای دانش آموزان ضعیف باتوجه به تفاوت زیاد سطح علمی آنها با اکثریت کلاس حتماً نياز است تا برای یکسان شدن با سطح کلاس از معلم خصوصی استفاده شود اما دانش آموزان قوی تر هم می توانند برای بالا بردن سطح علمی خود و آمادگی بیشتر درسی برای سال های بعد از تدریس خصوصی دروس با سطحی بالاتر بهره ببرند.

در سه شنبه شهریور 21
         
بالا