مهمترین مبنای هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه نهم چیست؟

استعدادها و توانایی های هر دانش آموز مهمترین شاخص و ملاک در روند هدایت تحصیلی می باشد و استعدادیابی صحیح در این مقطع میتواند کمکی شایان در فرآید تعیین رشته دانش آموزان نماید.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا