ملاک های مهم انتخاب رشته پایه نهم چیست؟

ملاک هایی همچون عملکرد درسی بر اساس میانگین نمره پایه های هفتم،هشتم و نهم دروس مرتبط و نیز آزمون های مشاوره ای استعداد و رغبت سنج

در پنج شنبه مرداد 19
مفید بود؟
         
بالا