با توجه به اهمیت امتحانات نهایی مقطع متوسطه آیا ضعف های درسی به وجود آمده در طول سال تحصیلی با استفاده از معلم خصوصی برای امتحانات پایانی قابل رفع است؟

بله اما بستگی به میزان ضعف های درسی دانش آموز دارد ولی با توجه به حجم مطالب برای امتحان نهایی با برنامه ریزی فشرده و اجرای جدی آن میتوان پیشرفت چشمگیری حاصل نمود.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا