اهمیت هدایت تحصیلی در پایه نهم چیست؟

هدايت تحصيلی در پایه نهم و پیش از ورود به پایه دهم به لحاظ تعیین رشته تحصیلی دانش آموزان در این پایه برای ورود به مقطع متوسطه دوم از اهمیت بالایی برخوردار است. هدایت تحصیلی در این مقطع باید طی فرآیندی دقیق و بر اساس استعداد و توانایی های دانش آموزان انجام شود که بتواند شروعی خوب برای انتخاب های آتی دانش آموزان در مقاطع بعدی باشد.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا