چگونه ریاضی را ساده تر بیاموزیم؟

.برای آموزش ریاضیات دوره ابتدایی توصیه میشود حتما در کنار استفاده از کتاب درسی از ابزار های کمک آموزشی مانند چرتکه و... برای تفهیم بیشتر مباحث استفاده شود

در پنج شنبه مرداد 19
مفید بود؟
         
بالا