در برنامه ریزی تحصیلی ویژه دوره ابتدایی باید به چه نکاتی توجه کرد؟

در روند برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی باید به نحوی عمل کرد تا علاوه بر مباحث درسی موارد فوق برنامه نیز حتماً در تنظیم برنامه دیده شود چرا كه برنامه ی صرفاً آموزشی برای داش آموزان در این سن کسالت آور بوده و روند اجرایی موفقی را در پی نخواهد داشت.

در سه شنبه شهریور 21
مفید بود؟
         
بالا