سهمیه مدال آوران المپیاد های علمی در کنکور سراسری چگونه اعمال خواهد شد؟

اعمال سهمیه مربوط به المپیاد، پس از اعلام نتیجه قطعی کنکور از طرف سازمان سنجش و آموزش كشور با ارسال مدارک و انتخاب اولویت های اول تا سوم، فقط از طریق سایت سازمان سنجش و سایت باشگاه دانش پژوهان جوان قابل انجام خواهد بود.

در پنج شنبه مرداد 19
مفید بود؟
         
بالا