همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

همایش هدایت تحصیلی پایه نهم به دهم در انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان برای ورود به پایه دهم و دوره متوسطه دوم بسیار مهم می باشد.

برای انتخاب رشته صحیح نیاز است تا دانش آموزان با رشته ها و مشاغل مختلف آشنا شوند. در همایش هدایت تحصیلی نهم درباره موضوعات مشاغل در هر یک از رشته های تحصیلی توضیحات لازم ارائه می شود تا دانش آموزان با شغل ها و رشته های تحصیلی مختلف به خوبی آشنا شوند تا بتوانند مرحله هدایت تحصیلی را به خوبی سپری نمایند.

سرفصل های همایش هدایت تحصیلی نهم

همایش هدایت تحصیلی پایه نهم از بخش های مختلفی تشکیل می شود که در ادامه به بیان هریک از قسمت ها خواهیم پرداخت.

معرفی رشته های تحصیلی در همایش هدایت تحصیلی نهم

آگاهی دانش آموزان از رشته های مختلف دوره متوسطه و فنی و حرفه ای می تواند در انتخاب رشته صحیح به دانش آموزان کمک نماید. در همایش هدایت تحصیلی پایه نهم در ارتباط با رشته های شاخه نظری همچون رشته تجربی، ریاضی، انسانی و رشته های شاخه فنی و حرفه ای مطالب مفید به دانش آموزان ارائه می شود.

معرفی مشاغل در همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

هر رشته تحصیلی شامل زیر گروه های شغلی مختلفی می باشد. به عنوان مثال رشته ریاضی در مقطع دانشگاه شامل رشته های مهندسی و سایر رشته ها می باشد و لازم است دانش آموز با این رشته ها در مقطع دانشگاه آشنا باشد تا بتواند انتخاب رشته درست تری را در مقطع متوسطه انجام دهد.

در همایش هدایت تحصیلی در ارتباط با زیر گروه های مشاغل توضیحات کامل ارائه می شود.

قوانین و دستورالعمل ها

در همایش هدایت تحصیلی پایه نهم قوانین و اطلاعات لازم برای هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا اشتباه در این فرآیند را به حداقل برساند.

شرکت در همایش هدایت تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم بسیار توصیه می شود چراکه اطلاعاتی که پیرامون رشته های تحصیلی و مشاغل گوناگون به دانش آموزان ارائه می شود می تواند در فرآیند هدایت تحصیلی آنها بسیار تاثیرگذار باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


معرفی رشته های پایه نهم
انتخاب رشته پایه نهم
مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم
انتخاب رشته پایه نهم به دهم فنی و حرفه ای
         
بالا