همایش مشاوره شغلی

بسیاری از افراد در انتخاب شغل مناسب برای خود که متناسب با ویژگی های فردی و رغبت های شغلی آنها باشد دچار مشکل می شوند و از خود می پرسند شغل مناسب من چیست؟

همایش های مشاوره شغلی شامل معرفی حوزه های گوناگون مشاغل و بازار کار هریک از گروه های شغلی می باشد و می تواند برای دانش آموزان، دانشجویان و یا افراد جویای کار مناسب باشد.

همایش مشاوره شغلی برای دانش آموزانی که قصد انتخاب رشته در پایه نهم را دارند و برای انتخاب رشته صحیح خود نیاز دارند تا با مشاغل زیر مجموعه هریک از رشته ها آشنا شوند بسیار مناسب است.

دانشجویانی که در رشته های مختلف تحصیل می کنند می توانند به صورت تخصصی با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی دانشگاهی خود و حوزه های شغلی در گرایش های مختلف رشته دانشگاهی خود آشنا شوند که این مساله می تواند در انتخاب گرایش تحصیلی در رشته های دانشگاهی کمک مهمی نماید.

بسیاری از افراد که حتی شاید تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند و یا در رشته ای متناسب با استعداد ها و علایق خود تحصیل نکرده باشند نیز می توانند با شناخت و آشنایی با مهارت های فنی و حرفه ای گوناگون، شغلی مناسب با رغبت های خود بیابند.

یافتن و انتخاب شغل مناسب می تواند منجر به لذت بردن فرد از فعالیت کاری خود شود و درآمد مناسبی را برای وی به همراه داشته باشد.


مشاوره شغلی
         
بالا