انتخاب رشته تحصیلی از جمله مهمترین و حساس ترین تصمیمات هر شخص می باشد که مستقیما با شغل و آینده هر شخص در ارتباط است و انتخاب رشته صحیح می تواند فرد را به مسیر شغلی و در نهایت زندگی مطلوب هدایت نماید.

در همایش انتخاب رشته مهمترین مباحث پیرامون رشته های تحصیلی، مشاغل مرتبط، رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی و... بیان می شود تا دانش آموزان بتوانند انتخاب رشته صحیحی را انجام دهند.
این همایش برای دو مقطع نهم به دهم متوسطه و کنکور برگزار می شود.

انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته کنکور مستقیم روی آینده شغلی هر فرد تاثیر گذار خواهد بود و شناخت رشته های دانشگاهی به همراه جزئیات کد رشته محل ها به دانش آموزان کمک می کند تا بهترین انتخاب را انجام دهند.

در همایش انتخاب رشته کنکور به معرفی رشته های دانشگاهی برای هریک از گروه های ریاضی، تجربی و انسانی پرداخته می شود و ظرفیت های پذیرش دانشگاه های مختلف در هر رشته تبیین شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی پایه نهم به دهم

انتخاب رشته پایه نهم به دهم متوسطه برای ورود به مقطع متوسطه دوم بسیار مهم می باشد چرا که انتخاب رشته کنکور (انتخاب رشته دانشگاه) متاثر از این انتخاب می باشد.

در همایش انتخاب رشته نهم ضمن آشنایی با رشته های مقطع متوسطه دوم سعی می شود پیرامون آینده و مسیر شغلی هریک از رشته ها توضیحات لازم ارائه گردد.


سنجش و استعدادیابی
انتخاب رشته کنکور علوم تجربی
مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم
انتخاب رشته کنکور ریاضی فیزیک
         
بالا