همایش مشاوره تحصیلی

در زمان تحصیل و پس از آن مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته تحصیلی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. گروه مشاوره تحصیلی ره استاد به منظور هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان اقدام به برگزاری همایش مشاوره تحصیلی در زمینه های انتخاب رشته تحصیلی نهم، انتخاب رشته کنکور، مشاوره تحصیلی کنکور و مشاوره شغلی در مقاطع و رشته های تحصیلی گوناگون می نماید.

همایش مشاوره شغلی

همایش مشاوره شغلی

بسیاری از افراد در انتخاب شغل مناسب برای خود که متناسب با ویژگی های فردی و رغبت های شغلی آنها باشد دچار مشکل می شوند و از خود می پرسند

همایش انتخاب رشته

همایش انتخاب رشته

انتخاب رشته تحصیلی از جمله مهمترین و حساس ترین تصمیمات هر شخص می باشد که مستقیما با شغل و آینده هر شخص در ارتباط است و همایش انتخاب رشته می

         
بالا