همایش مشاوره تحصیلی

در پایه نهم به دهم مشاوره تحصیلی و مشاوره انتخاب رشته تحصیلی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. گروه مشاوره تحصیلی ره استاد به منظور هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان اقدام به برگزاری همایش مشاوره تحصیلی در زمینه های انتخاب رشته نهم و هدایت تحصیلی نهم، انتخاب رشته کنکور، مشاوره تحصیلی کنکور و مشاوره شغلی می نماید.

همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

همایش هدایت تحصیلی پایه نهم به دهم در انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان برای ورود به پایه دهم و دوره متوسطه دوم بسیار مهم می باشد.

برای انتخاب رشته

همایش مشاوره شغلی

همایش مشاوره و هدایت شغلی

بسیاری از افراد در انتخاب شغل مناسب برای خود که متناسب با ویژگی های فردی و رغبت های شغلی آنها باشد دچار مشکل می شوند و از خود می پرسند

همایش انتخاب رشته

همایش انتخاب رشته

انتخاب رشته تحصیلی از جمله مهمترین و حساس ترین تصمیمات هر شخص می باشد که مستقیما با شغل و آینده هر شخص در ارتباط است. همایش انتخاب رشته پایه نهم

         
بالا