هدایت تحصیلی نهم

می توان از هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم به عنوان مهمترین رخداد تحصیلی نام برد که در ادامه تحصیل دانش آموزان و آینده تحصیلی و شغلی آنها بسیار تاثیرگذار است.
دانش آموزان در فرآیند هدایت تحصیلی نهم باید به موارد زیر توجه داشته باشند:

  1. قوانین هدایت تحصیلی نهم
  2. نحوه محاسبه امتیازات
  3. آزمون های هدایت تحصیلی نهم
  4. معیار های هدایت تحصیلی نهم

قوانین هدایت تحصیلی نهم

آشنایی با قوانین هدایت تحصیلی نهم برای دانش آموزان بسیار ضروری است. قوانینی که دانش آموزان باید در بخش های مختلف هدایت تحصیلی همچون نحوه تکمیل فرم های هدایت تحصیلی، آزمون های هدایت تحصیلی و ... با آن آشنا باشند.

نحوه محاسبه امتیازات در هدایت تحصیلی نهم

در فرآیند هدایت تحصیلی نهم هریک از بخش های مشاوره ای و عملکرد تحصیلی بخشی از از 100 امتیاز هدایت تحصیلی را تشکیل می دهند و به همین دلیل نحوه محاسبه و توزیع امتیازات در هر بخش متفاوت می باشد و دانش آموزان باید در این مورد اطلاعات لازم را کسب نمایند.

آزمون های هدایت تحصیلی نهم

آزمون های هدایت تحصیلی نهم در انتخاب رشته دانش آموزان بسیار تاثیرگذار است. این آزمون ها که با نام آزمون همگام شناخته میشود، شامل آزمون توانایی، آزمون رغبت، آزمون نئو، آزمون ارزش ها و آزمون شخصیت تحصیلی شغلی می باشد که در سال های هفتم، هشتم و نهم برگزار می شود.

آزمون های هدایت تحصیلی نهم نقش مهمی در استعدادیابی دانش آموزان ایفا می نماید و در انتخاب رشته نهم به دانش آموزان کمک می نماید.

بسیاری از دانش آموزان از نحوه و چگونگی آزمون های هدایت تحصیلی نهم اطلاعات کافی ندارند که از این حیث حضور و راهنمایی مشاور در فرآیند هدایت تحصیلی می تواند بسیار مفید باشد.

معیارهای هدایت تحصیلی نهم

از جمله معیار ها شاخص های هدایت تحصیلی نهم می توان به مواردی همچون رتبه، اولویت، هنجار منطقه ای، مشاوره فردی و خانوادگی و حد نصاب امتیازات اشاره کرد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی کلاس های آموزشی و جلسات مشاوره ای می توانید هم اکنون با شماره 26703342 تماس حاصل فرمایید ویا نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید تا همکاران ما در گروه ره استاد در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

 


معرفی رشته های پایه نهم
انتخاب رشته پایه نهم
مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم
انتخاب رشته پایه نهم به دهم فنی و حرفه ای
         
بالا