مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی صحیح در کلیه مقاطع تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و در هر پایه تحصیلی با توجه به نیاز دانش آموزان شیوه برنامه ریزی و نحوه مشاوره تحصیلی متفاوت می باشد.
برنامه ریزی مطالعاتی و درسی و مشاوره انتخاب رشته تحصیلی از جمله موارد مهم در مشاوره تحصیلی می باشند.

مشاوره کنکور

مشاوره کنکور

دانش آموزان در پایه دوازدهم متوسطه (پیش دانشگاهی) علاوه بر اینکه باید کتاب ها و دروس این پایه را مورد مطالعه مفهومی و دقیق قرار دهند و به تسلط مطلوب دست

مشاوره ابتدایی و پیش دبستان

مشاوره ابتدایی و پیش دبستان

مقطع پیش دبستان و دوره ابتدایی به عنوان شروع دوران تحصیل از اهمیت بالایی برخوردار است و به نوعی سنگ بنای آموزشی دانش آموزان در این مقطع نهاده می شود و

مشاوره تحصیلی متوسطه

مشاوره تحصیلی متوسطه

 دوره متوسطه شامل دو دوره متوسطه اول و متوسطه دوم می باشد که هر کدام از دوره های متوسطه شامل 3 سال می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است. کتاب

         
بالا